ائتلاف الفتح: آمریکا در پشت پرده فتنه کرکوک قرار دارد