شهرخبر

نشست قاهره؛ نشانه اهتمام کشورهای عربی به بهبود رابطه با دمشق و مقاومت در برابر فشار آمریکا

فضای حاکم بر نشست قاهره، مثبت توصیف شده است. دمشق باور دارد که برای بازسازی روابط کشورهای عربی با دمشق، باید کشورهای عربی به صورت جمعی اقدام کنند. اکنون کشورهای عربی باید استقلال و اراده خود را نشان دهند.