دردسر شیرین قلعه‌نویی؛ جانشین ستاره پرسپولیس کیست؟/ ستاره است اما بی‌انضباط و دردسرساز!