شهرخبر

ذوق گردشگر آلمانی در کوچه قهر و آشتی شیراز + فیلم

ویدیویی جالب از ذوق تروریست آلمانی با دیدن کوچه قهر و آشتی در شیراز در فضای مجازی منتشر شد که مورد توجه کاربران قرار گرفت.

ذوق گردشگر آلمانی در کوچه قهر و آشتی شیراز + فیلم

به گزارش سلام نو، قهر و آشتی، نام کوچه‌ای است در شیراز که باریکی عرض آن و بلندای دیوار کاه‌گلی آن، رویارویی آدم‌ها را ناگزیر می‌کند. یعنی آدم‌هایی که از این کوچه می‌گذرند چاره‌ای ندارند جز اینکه با آنکه از روبه‌رو می‌آید رخ به رخ شوند. این چنین هر کدورتی در میان باشد از بین خواهد رفت.

شاید چون این طوری آدم‌های قهر مجبور می‌شوند به عمق نگاه هم توجه کنند و ببینند که همچنان برق محبت در چشمان رقیب می‌درخشد.

کوچۀ قدیمی قهر و آشتی بیان‌گر صمیمیت و گرمای محبت گذشتگان است. این کوچه از مردمی حکایت دارد که دور از تکلّف با صداقت، صمیمیت و محبت در کنار هم زندگی می‌کردند و البته برای عبور و مرور مجبور بودند از کوچه‌های کاه‌گلی عبور کنند و وقتی در این کوچه‌ها خواسته یا ناخواسته با هم روبه‌رو می‌شدند اگر چنانچه کدورتی بود زائل می‌شد و از بین می‌رفت.