حکومت مغرب مجبور است که در راستای خواسته‌های آمریکا حرکت کند

 علیرضا تقوی کارشناس سیاست خارجه در ارتباط با سفر یکی مقامات بلند پایه کشور آفریقایی مغرب به سرزمین‌های اشغالی و پیامد‌های آن با توجه به مخالفت‌های آفریقایی‌ها با غربی‌ها اظهار کرد: روابط پادشاهی مغرب با رژیم صهیونیسیتی  به اکنون مربوط نیست و ۶ دهه است که ادامه دارد و اکنون به شدت گسترش پیدا کرده است.

وی افزود: معتقد هستم این ارتباط ناشی از الزاماتی است که پادشاه مغرب احساس می‌کند. پادشاهی مغرب اکنون مشکلات زیادی دارد و احساس می‌کند که اگر با رژیم صهیونیستی  اتحاد برقرار کند، می‌تواند حمایت آمریکا را جلب کند. و در مقابل کشور قدرتمند الجزایر که کشور مسلمان و وابسته به محور مقاومت و ضد صهیونیست است، می‌تواند به نوعی برتری پیدا کند.

وی افزود: این پادشاهی اشتباه می‌کند چرا که اکنون رژیم صهیونیستی مشکلات متعددی دارد و نمی‌تواند مغرب را در برابر الجزایر یاری کند. مشکلات نظامی و امنیتی فراوانی صهیونیست ها دارند، اما این که مغربی‌ها این خوش خدمتی را انجام می دهند برای جلب حمایت آمریکا است. علی رغم آنکه ملت مغرب به مناسبت‌های مختلف مخالفت‌های خود را با صیونیست‌ها نشان دادند و در جام جهانی فوتبال مشاهده کردیم که هوادارن مغرب چگونه از فلسطین حمایت کردند و بر علیه صهیونیست‌ها شعار می‌دادند اما پادشاهی آن‌ها به دلیل آن که وابسته ای هستند، بر خلاف خواست مردم خود با رژیم صهیونیستی روابط خود را گسترش می‌دهد.

وی ادامه داد: مغرب حکومتی پادشاهی و دیکتاتوری است و مردمی نیست، بنابراین رفتار‌های حاکمیت برآیند اراده مردم آن کشور هم نمی‌باشد و به دلیل این که وابسته هستند مجبورند در راستای خواسته های آمریکا  حرکت کنند تا از حمایت این نظام امپریالیستی منتفع شوند. تجربه نشان داده در کشور‌های غرب آسیا و شمال آفریقا هر کشوری که به سمت رژیم صهیونیستی رفت مورد ناراحتی ملت‌های خود قرار گرفته و آتش خشم مردم دیر یا زود گریبان آن‌ها را گرفته است.  

حکومت مغرب مجبور است که در راستای خواسته‌های آمریکا حرکت کند

وی گفت: چند روز گذشته وزیر امور خارجه لیبی دیداری مخفیان با وزیر خارجه رژیم صهیونیسی داشت و مردم لیبی اعتراض کردند و آن شخص  برکنار و او اکنون به ترکیه پناهنده شده است.  وی نهایتا این را هم گفت که «ملت‌های منطقه با سران کشورها و حاکمیت‌هایی که با رژیم صهیونیستی روابط نزدیکی ایجاد و به آرمان‌های فلسطین خیانت کنند دیر یا زود تسویه حساب می‌کنند و پادشاهی مغرب نیز از این قاعده مستثنی نیست و آتش خشم ملت مغرب در واکنش به خیانت آن‌ها نسبت به فلسطین در نهایت گریبان پادشاهی مغرب را خواهد گرفت.