در تعقیب و گریز پلس یک مامور انتظامی سبزوار به شهادت رسید

به گزارش رکنا، سروان مأموران ایستگاه انتظامی "کاهک" شهرستان داورزن در روز جمعه، دیروز به یک خودرو سواری پژو مظنون شده و به آن دستور ایست دادند.

خودرو مزبور با سرعت زیاد متواری شد و عملیات تعقیب و گریز با طرح مهار در حالی آغاز شد که مأموران انتظامی سبزوار نیز به میدان آمده بودند.

در ادامه تعقیب و گریز و با بالا گرفتن درگیری بین اشرار و مأموران انتظامی در ورودی شهر سبزوار، هر دو طرف اقدام به شلیک می‌کنند که با شلیک گلوله از سوی سرنشینان خودروی اشرار، یکی از مأموران انتظامی زخمی می‌شود.

پلیس در این درگیری مسلحانه خودرو قاچاقچیان را در ورودی شهر سبزوار توقیف کرده و پس از دستگیری ۲ قاچاقچی، مقادیری مشروبات الکلی از آن کشف کرد.

در این درگیری سروان صبوری از مأموران انتظامی داورزن مجروح و به مرکز درمانی انتقال یافته بود که به شهادت رسید.