شهرخبر

فاز یازدهم میدان گازی پارس جنوبی چگونه ساخته شد؟

بازدید رئیسی از سکوهای فاز ۱۱ پارس جنوبی

تکمیل فاز یازدهم میدان گازی مشترک پارس جنوبی یکی از دستاوردهای بزرگ وزارت و شرکت ملی نفت است.

دریافت 7 MB