شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#ایران#طالبان#حقوق شهروندی#وزیر خارجه

طالبان از وضعیت حقوق شهروندی در ایران انتقاد کرد!

طالبان از وضعیت حقوق شهروندی در ایران انتقاد کرد!

عصر ما نوشت: امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان از وضعیت حقوق شهروندی در ایران انتقاد کرد!

متقی در یک سخنرانی گفت: «تو که همیشه ما را به حکومت همه‌شمول و فراگیر توصیه می‌کنی آیا حکومت خودت همه‌شمول است؟ آیا در حکومت خودت حقوق شهروندانت را داده‌ای؟

311311