ماجرای صندلی‌فروشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | سوء‌استفاده از کم‌اطلاعی مردم