عکس | ستاره جدید پرسپولیس با این شادی روی اعصاب هواداران رقیب رفت