میلان - طارمی به مرحله نهایی رسید/ آماده انتقال بزرگ باشید!