عکسی از ژست جالب ابراهیم رئیسی مقابل دوربین عکاسان