شهرخبر

فیلم/ گزارشی از ازدحام در مرز مهران

گزارشی از ازدحام در مرز مهران

ازدحام جمعیت به حدی است که ۲ درب خروجی دیگر در مرز مهران اضافه شد.

دریافت 3 MB