رئیسی: اگر ما در مذاکرات قبلی بودیم متن دقیق‌تری می‌نوشتیم + فیلم