فیلم/ شوخی رئیس‌جمهور با عکاسان حاضر در جلسه نشست خبری