برد استقلال با گل ۱۰۰۰ از دریچه دوربین عکاسان خبرورزشی/ نام مهرداد در تاریخ ثبت شد