تصاویر | الحاق نسل جدید زیردریایی‌های غدیر و فاتح به نیروی دریایی سپاه