تیراندازی قاچاقچیان مواد مخدر به سمت مرزبانان / ۱۳۳ کیلوگرم شیشه در مرز میرجاوه کشف شد