ربیعی: از مدیران و هواداران فولاد تشکر می‌کنم/ اخلاق حرفه‌ای ایجاب می‌کند در ذوب‌آهن بمانم