اخبار کوتاه اربعین| از تدارکات ویژه برای اسکان زائران در کربلا و نجف تا شهروندی که برای خدمت رسانی اتومبیلش را فروخت