دشمن دنبال پاس گل برای احیای فتنه است | نباید به درگیری‌های مصنوعی در مقابله با بدحجابی تن دهیم | قهر با انتخابات به معنای تضعیف پایه‌های قدرت ملی است