شهرخبر

خاطره آیت الله هاشمی رفسنجانی از خبر دروغ نایب رهبری هاشمی شاهرودی

خاطره آیت الله هاشمی رفسنجانی از خبر دروغ نایب رهبری هاشمی شاهرودی

سایت انتخاب در مطلبی مروری برخاطرات مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در ۲ شهریور ۱۳۷۹ داشته است.

در خاطرات مرحوم آیت الله هاشمی آمده است؛

آقای [سیدمهدی] طباطبایی، پدر [سیدمحمدحسین]، فرزند خردسال حافظ قرآن، با جمعی از همکارانش در «جامعه‌القرآن» آمدند. گفتند بیش از ۴۰۰ حافظ کل قرآن تربیت کرده‌اند که اکثر آنها اطفال و نوجوانان‌اند و برای ساخت مرکز و تهیه مکان در تهران و رفسنجان کمک خواستند.

اخوی محمد [معاون اجرایی رئیس‌جمهور و رئیس شورای مرکزی حزب‌ کارگزاران سازندگی] آمد. در مورد ماندن یا بیرون‌آمدن از کارگزاران مشورت‌ کرد. عصر آقای محسن وفادار [از اقوام] از مشهد آمد و گفت، آقای [اسماعیل] مفیدی، رئیس شورای شهر [مشهد]، برای مشکلی‌که برایش پیش‌ آمده، استمداد کرده است. در گذشته از من اجازه وضع عوارض بر شکر را برای تأمین اعتبار اولیه متروی مشهد، دنبال کرده بود که از قند هم عوارض‌گرفته‌ شده و اکنون [سازمان] بازرسی‌ کل‌ کشور، ایراد گرفته است.

آقای [فریدون] وردی‌نژاد، رئیس خبرگزاری [جمهوری‌اسلامی (ایرنا)] آمد. از وضع بد سیاسی و منازعات و مچ‌گیری‌ها اظهار ناراحتی‌ کرد و گفت، کارکردن در زمان ریاست‌جمهوری تو، شیرین و با امید بود و اکنون تلخ و پُر از دلهره و همراه با جنگ اعصاب است و کشور هم رو به عقب است. گفت، در مصاحبه پریشب با آقای خاتمی [رئیس‌جمهور]، برای تنظیم سؤال‌ها، کلی جنگ اعصاب داشتیم. در زمان شما، مصاحبه‌ها بدون کنترل و مقدمات بود. اجازه گرفت، خبر دروغ نایب رهبری آقای [سیدمحمود هاشمی] شاهرودی را با نقل مصاحبه آقای [ابراهیم] امینی [نایب‌رئیس دوم و رئیس دبیرخانه مجلس خبرگان] تکذیب‌ کند. بعد مدیران [اخبار] داخلی و خارجی خبرگزاری آمدند. آقای وردی‌نژاد گزارش داد و من صحبت کردم و خواستم با دقت، با جنگ روانی جاری علیه نظام اسلامی مقابله‌ کنند و فراجناحی عمل‌ کنند.

[شورای مرکزی] جامعه روحانیت مبارز تهران، در دفترم جلسه داشت. برای نحوه شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری [سال ۱۳۸۰]، بحث و تصمیم‌گیری شد.

شورای عالی امنیت ملی ترکیه، نظر دولت ترکیه [آقای بولنت اجویت، نخست‌وزیر] را در مقابل نظر [آقای احمد نجدت سزر] رئیس‌جمهور، [در مورد اخراج اسلام‌گرایان از بدنه دولت]، تأیید کرده و دستور اجرا داده است.

2727