جبهه پایداری بدون ائتلاف وارد انتخابات شود تا وزنش را بسنجد /باید نگران مهندسی شدن انتخابات باشیم