شهرخبر

فرود موفق تفنگداران دریایی سپاه از اوج آسمان روی شناور لجستیکی

تفنگداران دریایی سپاه به وسیله چتربازی-سقوط آزاد از بالگرد Mi-171E بر روی شناور پشتیبانی لجستیکی شهید رودکی ندسا درحال حرکت در خلیج فارس / جزیره فارور موفق به فرود شدند

 تفنگداران دریایی سپاه به وسیله چتربازی-سقوط آزاد از بالگرد Mi-171E بر روی شناور پشتیبانی لجستیکی شهید رودکی ندسا درحال حرکت در خلیج فارس / جزیره فارور موفق به فرود شدند./بیسیمچی

 

حجم ویدیو: 11.11M | مدت زمان ویدیو: 00:02:35 دانلود ویدیو