ظریف در ایام دوری از وزارت امور خارجه چه می‌کند؟+ تصویر