حضور چشمگیر زائران اربعین حسینی در مرز مهران+فیلم

تردد زوار در مرز مهران در ۱۳ روز مانده به اربعین حسینی لحظه به لحظه در حال افزایش است.