شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#جدید#غول#دانش‌آموزان

غول جدید پیش پای کنکوری‌ها/ هزینه‌های کمرشکن که به دانش‌آموزان تحمیل می‌شود

هزینه مشاوره مراکز شمال شهر با مراکز جنوب شهر تفاوت قابل توجهى دارد، متوسط نرخ اعلام شده در جنوب شهر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون تومان و در مراکز شمال شهر این نرخ ها ۳ میلیون تا ۱۰ میلیون تومان بوده است.

به گزارش تازه‌نیوز، آرمان ملی نوشت: کار کنکورى ها هنوز تمام نشده و یک غول دیگر سر راهشان قرار گرفته؛ انتخاب رشته که شاید به ویژه در سال هاى اخیر و با گرم شدن این بازار در کنار و پا به پاى سایر بازارهاى سیاه کنکور، رشد و رونقى قابل مشاهده به خود گرفته.حالا چند سالى هست این بحث مطرح مى شود که عده اى با دادن مشاوره هاى خاص که نیت هاى دیگرى پسِ و پشت آن است کنکورى ها و خانواده هایشان را براى انتخاب رشته سرکیسه مى کنند.

برخى از مراکز مى گویند که ملاک انتخاب رشته فقط رتبه و تراز کارنامه نیست و آنها با در نظر گرفتن شرایط سهمیه ها مى توانند طورى انتخاب رشته کنند که فرزند شما با وجود رتبه بالا در دانشگاه و رشته اى قبول شود که در حالت معمول محال به نظر مى رسد. آن ها مى گویند که چنین انتخاب رشته هایى هنر آن ها است و موارد آن هم کم نبوده؛ نرخ چنین انتخاب رشته هاى شگفت انگیزى به ۲۰ میلیون تومان هم مى رسد. از داوطلبان اما اگر بپرسید به شما مى گویند که هزینه مشاوره مراکز شمال شهر با مراکز جنوب شهر تفاوت قابل توجهى دارد، متوسط نرخ اعلام شده در جنوب شهر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون تومان و در مراکز شمال شهر این نرخ ها ۳ میلیون تا ۱۰ میلیون تومان بوده است.