تصویری از فاتحه خوانی رئیسی بر سر مزار هاشمی

در حاشیه حضور رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در مرقد مطهر امام خمینی (ره) آیت الله رئیسی برای شادی روح مرحوم هاشمی فاتحه ای خواند.

تصویری از فاتحه خوانی رئیسی بر سر مزار هاشمی