فوری| انفجار مهمات عمل نشده در پادگان نیروی دریایی منجیل؛ یک نفر به شهادت رسید + عکس