نیروی دریایی سپاه به آمریکایی‌ها فهماند که کت تن کیست!