اوج تصادفات فوتی پایتخت در این ساعات رخ می دهد

سرهنگ رابعه جوانبخت رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: بر اساس جدول آماری به دست آمده در اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ از تصادفات فوتی چهارماهه نخست سال جاری تا کنون، ۱۱۴ نفر بر اثر تصادفات در روز فوت شده اند آماری معادل ۴۸ درصد را به خود اختصاص دادند و ۱۲۱ نفر معادل ۵۲ درصد نیز در تصادفات شبانه فوت شده اند.

سرهنگ جوانبخت ادامه داد: ساعت‌های میانی روز یعنی ۱۲ ظهر تا ۱۶ و از ۱۶ تا ۲۰ اوج تصادفات فوتی و جرحی به علت فراوانی ترددها است. در مجموع ۵۰ درصد تصادفات فوتی و جرحی پایتخت در این ساعات روز رخ می‌دهند.

وی افزود: همچنین از ساعت ۲۰ تا ۲۴ هم به علت تاریکی هوا و حجم تردیدها شاهد میزان تصادفات فوتی و جرحی قابل توجهی هستیم که ۱۷ درصد آن را به خود اختصاص می‌دهد. از ساعت ۲۴ تا ۴ صبح نیز به علت خلوتی معابر و امکان رانندگی با سرعت غیر مجاز و غیر ایمن شرایط برای وقوع حوادث فراهم می‌شود.

سرهنگ جوانبخت با بیان اینکه کاهش میدان دید، خلوتی معابر و امکان تجربه سرعت غیر مجاز در ساعات خلوتی نزدیک به صبح گفت: ۴ تا ۸ صبح نیز به علت خستگی رانندگانی که ساعت‌ها رانندگی کرده اند آمادگی لازم برای وقوع حوادث را دارد. ۶ درصد تصادفات فوتی و جرحی در این ساعات رخ می‌دهد.