شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#ایران#تهران#چین

وفایی: با افزایش نفوذ چین در منطقه ایران باید سناریوهای راهبردی خود را تنظیم کند

وفایی: با افزایش نفوذ چین در منطقه ایران باید سناریوهای راهبردی خود را تنظیم کند

حامد وفایی، استاد زبان و ادبیات چینی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران و عضو هیأت امنای مرکز جهانی چین با انتشار متنی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با افزایش عمق و نفوذ بازیگری چین در منطقه اهمیت و لزوم تنظیم سناریوهای راهبردی در ایران بیش از پیش خودنمایی می کند.

به گزارش خبرآنلاین حامد وفایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

شاه بیت گزارشات منابع چینی درباب مذاکرات اخیر ریاض، توفیق میانجی گری پکن و فضای نوینی است که در فرآیند جابجایی تدریجی دیپلماسی چینی با سیاست آمریکایی به جریان افتاده؛ با افزایش عمق و نفوذ بازیگری چین در منطقه اهمیت و لزوم تنظیم سناریوهای راهبردی در ایران بیش از پیش خودنمایی می کند.

311311