‌تکریم مقام آزادگان سرافراز در اردبیل/ روایت ابوترافی‌فرد‌ از دوران سخت اسارت