شریان را نباید منتسب به جبهه پایداری دانست/ از دودکش اصولگرایان دو سفید بیرون نمی‌آید