شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#تهران#شهرداری تهران#آنلاین

سهم برنامه های میراث فرهنگی و گردشگری در فعالیت تابستانی شهرداری تهران افزایش یافت

سهم برنامه های میراث فرهنگی و گردشگری در فعالیت تابستانی شهرداری تهران افزایش یافت
صد آنلاین | احمد علوی عضو و رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران در فضای مجازی نوشت : ا پیگیری های دقیق و هدفمند و به هنگام کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران خوشبختانه سهم برنامه های گردشگری در برنامه های تابستانی شهرداری تهران رشد قابل توجهی یافت و از یک برنامه فرعی به یک اتفاق ویژه در ماموریت ها تبدیل شد . توسعه گردشگری در آرامش و سلامت شهروندان نقش مهمی دارد .

 احمد علوی عضو و رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران در فضای مجازی نوشت : ا پیگیری های دقیق و هدفمند و به هنگام کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران خوشبختانه سهم برنامه های گردشگری در برنامه های تابستانی شهرداری تهران رشد قابل توجهی یافت و از یک برنامه فرعی به یک اتفاق ویژه در ماموریت ها تبدیل شد . توسعه گردشگری در آرامش و سلامت شهروندان نقش مهمی دارد .

 

 


سهم برنامه های میراث فرهنگی و گردشگری در فعالیت تابستانی شهرداری تهران افزایش یافت