اولین تصاویر از حادثه تلخ در شهربازی جهرم که ۶ مصدوم برجا گذاشت