شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#فضای مجازی

حکم جالب قاضی آبادانی برای پسری که با اسلحه قدرت‌نمایی می‌کرد

قاضی شعبه ۱۰۴ کیفری آبادان حکم جالبی برای پسر نوجوانی که اقدام به قدرت نمایی در فضای مجازی با سلاح گرم کرده بود داد.
حکم جالب قاضی آبادانی برای پسری که با اسلحه  قدرت‌نمایی می‌کرد

به دنبال انتشار کلیپی از قدرت نمایی پسری نوجوان در فضای مجازی آبادان با سلاح گرم کلت کمری که موجب نگرانی کاربران شده بود، موضوع دستگیری متهم در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.
مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان آبادان با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی موفق به شناسایی مخفیگاه متهم شدند و پس از هماهنگی با مقام قضائی وی را در یک عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند که در بازرسی از مخفیگاه وی هیچ سلاحی کشف نشد.

متهم نوجوان پس از تشکیل پرونده پیش روی (حمیدرضا قارایی) قاضی شعبه ۱۰۴ کیفری آبادان قرار گرفت. پسر نوجوانی دربازجویی به قاضی قارایی گفت گفت: این فیلم را در خانه یکی از بستگانش در استان‌های غربی پر کرده است و اسلحه متعلق به او نیست، پشیمانم و برای جلب توجه و خودنمایی دست به این کار زدم.

 قاضی قارایی پس از برسی موضوع نسبت به صحت گفت‌های متهم و همچنین ابراز پشیمانی وی پسر نوجوان را با حکم جایگزین زندان یعنی ۳۰۰ ساعت کار در فضای شهری محکوم کرد که در چندروز آینده حکم اجرا خواهد شد.