تعلیق خدمت معاون فرمانده نیروی دریایی رژیم صهیونیستی