فرمانده کل ارتش: آزادگان نماد حقانیت ملت ایران در مقابل استکبارند