فرمانده کل ارتش سالروز بازگشت آزادگان را تبریک گفت