صحنه برق گرفتگی سیمبان اداره برق انزلی بالای دکل برق فشار قوی / همکارش اشتباه کرد + فیلم

به گزارش رکنا، محمدتقی مهدی زاده گفت: خطای انسانی علت برق گرفتگی سیمبان شرکت توزیع برق انزلی بوده که درنهایت منجر به سوختگی ۶۰ درصدی این کارگر شده است.

مهدی زاده درباره جزییات این حادثه عنوان کرد: مأمور ۴۵ساله اداره برق بندر انزلی که برای وصل کردن خط قطع شده در خیابان پرستار مقابل بیمارستان شهید بهشتی این شهر با وسایل ایمنی به بالای دکل برق فشار قوی ۲۰ کیلوولت که از قبل جریان آن قطع شده، رفته و در حال کار بود که با اشتباه یکی از همکارانش با وصل کردن بی‌موقع جریان برق، دچار سوختگی شدید می‌شود.

وی با اشاره به تلاش نیروهای این اداره با قطع سریع جریان برق و پایین آوردن این مأمور آسیب دیده با استفاده از بالابر، افزود: مأمور ۴۵ساله اهل بندر انزلی به سرعت به بیمارستان سوانح سوختگی ولایت رشت منتقل شد.

به گفته وی، بر اساس گزارش پزشک معالج وی اندام‌های داخلی این بیمار با ۶۰ درصد سوختگی به شدت آسیب دیده و به دلیل خونریزی داخلی، حال مساعدی ندارد.