شهرخبر

ابلاغ دستورالعمل «ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود»

به گزارش مشرق، خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در صفحه توئیتر خود نوشت:

پس از یکسال با همکاری معاونت علمی و سازمان حسابرسی، برای اولین بار دستورالعمل «ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود» تهیه و ابلاغ شد.

تبدیل دانش به ارزش اقتصادی - بویژه برای شرکتهای دانش‌بنیان - تاکنون ممکن نبود و موجب زیان شرکت‌ها و اعتبار کم آنها در بانک و بورس می‌شد.

ابلاغ دستورالعمل «ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود»