به گزارش اکوایران، اتریوم سرمایه گذاران را نگران کرده است. ممکن است به زودی شاهد کاهش چشمگیر به سمت مرز 1000 دلار و به دنبال آن 900 دلار باشیم.

از ابتدای سال 2023، قیمت اتریوم انباشته شد، از منطقه پشتیبانی 1000 دلار تغییر کرد و فرار قابل توجهی را نشان داد. در حال حاضر، احساسات فنی نشان می دهد که اتریوم به دنبال کاهش سود است.

قیمت اتریوم نتوانست از 2000 دلار فراتر رود و از آن زمان به بعد، کاهش مداومی داشته است. علاوه بر این، قیمت اتریوم در نزدیکی میانگین متحرک نمایی 100 روزه و نزدیک به خط روند اصلی معامله می‌شود که در صورت شکستن، منجر به یک کاهش چشمگیر در کوتاه‌مدت خواهد شد.

اتریوم با افت روزانه 0.27 درصدی در 1841 دلار معامله می‌شود که نشان‌دهنده فشار فروش بر نمودارها است. همچنین حجم معاملات با 1.66 درصد افزایش به 4.95 میلیارد دلار رسید. ارزش بازار جفت اتریوم 224.75 میلیارد دلار است. 

قیمت اتریوم در نمودارهای روزانه در محدوده باریکی در نوسان است که نشان‌دهنده ساختار ضعیف نمودار است و می‌تواند نشان‌دهنده یک کاهش چشمگیر در کوتاه‌مدت باشد. علاوه بر این، قیمت نزدیک به خط روند اصلی و متحرک نمایی 200 روزه است که در صورت شکستن آن، منجر به بازبینی منطقه تقاضا در 900 دلار می‌شود.