شهرخبر

عکس یکی از مجروحان حادثه تروریستی که به شهادت رسید 

عکس یکی از مجروحان حادثه تروریستی که به شهادت رسید 

فارس عکسی از محمد جهانگیری، از مجروحان حادثه تروریستی شیراز که به شهادت رسید را منتشر کرد .

عکس یکی از مجروحان حادثه تروریستی که به شهادت رسید 

۲۱۶۲۲۰