شهرخبر

عکس | توافق نهایی انجام شد | سرمربی ایتالیایی با دستمزد ۲۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانی در عربستان

نشریه معتبر ایتالیایی از دستمزد نجومی سرمربی سابق آتزوری روی نیمکت تیم ملی عربستان خبر داد.

عکس | توافق نهایی انجام شد | سرمربی ایتالیایی با دستمزد ۲۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانی در عربستان

همشهری آنلاین