شهرخبر

نتیجه یک تحقیق جدید: بات‌ها در حل‌کردن کپچا از انسان‌ها موفق‌تر هستند

نتیجه یک تحقیق جدید: بات‌ها در حل‌کردن کپچا از انسان‌ها موفق‌تر هستند
محققان دانشگاه کالیفرنیا، در مطالعه جدیدی سرعت کاربران در تست‌های کپچا را تجزیه‌و‌تحلیل کرده‌اند که نشان می‌دهد بات‌ها می‌توانند کپچاهای نوع متن به‌هم‌ریخته را در کمتر از یک ثانیه با نهایت دقت حل کنند و این میزان برای انسان‌ها حداکثر ١۵ ثانیه با دقت بین ۵٠ تا ٨۴ درصد است.

محققان دانشگاه کالیفرنیا، در مطالعه جدیدی سرعت کاربران در تست‌های کپچا را تجزیه‌و‌تحلیل کرده‌اند که نشان می‌دهد بات‌ها می‌توانند کپچاهای نوع متن به‌هم‌ریخته را در کمتر از یک ثانیه با نهایت دقت حل کنند و این میزان برای انسان‌ها حداکثر ١۵ ثانیه با دقت بین ۵٠ تا ٨۴ درصد است.

 


همچنین بات‌ها بیشترین مشکل را با تست‌های reCAPTCHA مبتنی بر تصویر داشته‌اند، اما همچنان موفق شده‌اند تا آن‌ها را با دقت ٨۵ درصد و سریع‌تر از انسان‌ها حل کنند.