فیلم تلخ از وضعیت مجروحان حادثه تروریستی شاهچراغ / حال برخی مجروحان وخیم است

به گزارش رکنا، در حادثه تروریستی دیروز شاهچراغ (ع) یک نفر به شهادت رسید و ۸ نفر مجروح شدند. متاسفانه حال برخی از مجروحان مساعد نیست.