تحصیل دانشجویان 12 کشور خارجی در دانشگاه علوم پزشکی ایران/ رفع معضل کمبود خوابگاه‌های متاهلی