به گزارش اکوایران، شرکت آلومتک با ارزش بازاری 2 هزار و 411 میلیارد تومان یکی از شرکت‌های غیر فولادی صنعت فلزات اساسی به شمار می‌رود. فالوم در سال 1401 توانسته بود فروش خود را 5 درصد به نسبت فروش سال 1400 افزایش دهد. این رشد فروش به طور متوسط 2 میلیارد تومان فروش ماهانه فالوم را در سال 1401 بالا برد. آلومتک در سال جاری رشد فروش قابل توجهی داشته است. فالوم در چهار ماهه طی شده از سال جاری متوسط فروش 47.2 میلیارد تومانی داشته است که به نسبت متوسط فروش ماهانه سال گذشته رشد 12 درصدی داشته است.

رشد فروش آلومتک در دو جهت نرخ فروش و حجم فروش اتفاق افتاده است. این مجموعه بر خلاف صنایعی مانند صنعت داروسازی که غالبا با رشد نرخ فروش، افزایش درآمد عملیاتی داشته‌اند؛ حجم فروش خود را نیز افزایش داده است. آلومتک توانسته است با کنترل موجودی انبار و عرضه محصولات در نرخ‌های فروش متناسب‌تر، فالوم را در برابر بخشی از افت حاشیه سود صنعت فلزات اساسی با رشد نرخ گاز ایمن سازد.

رکورد زنی فالوم در تیر ماه

فالوم در تیر ماه امسال با بیش از 93 میلیارد تومان فروش نزدیک به سه ماهه ابتدایی سال جاری فروش داشته است. فروش تیر ماه فالوم بیشترین میزان فروش تاریخی آلومتک بوده که قبلا به اسفند ماه 1401 با 86 میلیارد تومان تعلق داشته است.

فالوم در سال 1400 فروش 481.4 میلیارد تومانی داشت که متوسط فروش 40.1 میلیارد تومانی ماهانه را برای این شرکت به همراه داشت. بیشترین میزان فروش فالوم در سال 1400 به مهر ماه با 69.6 میلیارد تومان فروش تعلق دارد. بیشترین میزان فروش فصلی سال 1400 فالوم نیز در پاییز رقم خورد و این مجموعه در سومین فصل از سال 158.4 میلیارد تومان فروش به ثبت رساند.

image_2023-08-06_13-19-43

سال 1401 از نظر فروش، برای آلومتک 5.11 درصد رشد به همراه داشت. فالوم در اسفند ماه سال قبل با 86.1 میلیارد تومان بیشترین فروش ماهانه را به ثبت رساند اما فصل پاییز، همچنان بیشترین فروش فصلی را با 182.6 میلیارد تومان به همراه داشت. بیشترین میزان رشد فروش ماهانه به نسبت ماه مشابه در سال 1400 نیز به تیر ماه با 189 درصد افزایش فروش به ثبت رسید.

سه ماهه ابتدایی سال جاری برای فالوم با رشد 47 درصدی درآمد‌های عملیاتی به نسبت بهار سال قبل همراه بود. در میان 4 ماهه طی شده از سال جاری نیز بیشترین میزان فروش با 93 میلیارد تومان و بیشترین میزان رشد فروش به نسبت ماه مشابه در سال قبل با 144.5 درصد به تیر ماه تعلق گرفت.

بازی سیاست‌گذاران صنعت خودرو با سرمایه مردم

کاهش حاشیه سود فالوم با افزایش هزینه‌های تولید

بازار سهام در اواسط بهار 1402 شاهد افزایش قیمت گاز صنایع بود. افزایش قیمتی که حاشیه سود صنایع را چند پله پایین میاورد. فالوم نیز با وجود افزایش 47 درصدی فروش بهار امسال به نسبت بهار سال قبل، نتوانست در برابر افزایش 62 درصدی بهای تمام شده درآمد‌های عملیاتی خود مقاومت کند و حاشیه سود ناخالص 8.76 درصدی را به ثبت رساند. این درحالی است که فالوم در بهار سال گذشته حاشیه سود ناخالص 17.1 درصدی داشته و در بهار 1400 نیز با حاشیه سود ناخالص 16.2 درصدی فعالیت می‌کرده است.

image_2023-08-06_13-19-31

روند افت حاشیه سود ناخالص و خالص صنعت فلزات اساسی، شرکت‌های این صنایع را وادار به تلاش متداوم در جهت جلوگیری از حاشیه سود ناخالص منفی کرده است. با این حال تداوم افت حاشیه سود ناخالص در صنعت فلزات اساسی می‌توان  شرکت‌های صنعت را درگیر زیان خالص فصلی کند.