شهرخبر

انتقاد شدید دمشق از حمایت آمریکا از گروههای تروریستی